Сладководен

Защо се понижават стойностите на рН в сладоководния ми аквариум?

Стойноста на рН показва съотношението между киселините и основите във водата. Карбонатната твърдост (КН) е най важният параметър на водата в аквариума. От оптималната и стойност зависи отглеждането на рибите. Повечето декоративни риби се чувстват добре при стойности между 6.0 и 8.5.

Добавянето на sera KH/pH-plus се препоръчва за повишаване на стойноста на рН по лесен и ефективен начин. Снимка: © sera

 

Стойности под този лимит оснзчават, че водата съдържа повече киселини отколкото основи. Има много възможни причини за това. Основно това се получавапри ниска карбонатна твърдост на водата, когато рН може бързо да падне надолу. За това КН трябва редовно да се проверява, например с тест комплекта на sera. Идеалните стойности са между 5 и 10 °dKH. Корени или торф са другите фактори които може да намалят нивото на рН.

Те обогатяват водата с органични киселини.

Добавянето на sera KH/pH-plus се препоръчва като лесен и ефикасен начин. Продукта прецизно и дълготрайно повишава КН до желаното ниво. Стойноста на рН е внимателно повишена и също така е безопасно стабилизирана. Също така може да коригирате до по високи нива с частични смени на водата в аквариума с по-твърда вода.


 

sera справочник

Разгледайте нашия голям асортимент от справочници. От първите стъпки, през правилно хранене до темите свърани със здравето ...

sera справочник