sera Нитрати-Тест

Нитратите (NO3) са индикатор за органично замърсяване. Източникът на това замърсяване трябва да бъде елиминиран, частична смяна на водата осигурява незабавна помощ. За в бъдеще филтрирането на водата през sera siporax Professional помага за избягване на натрупването на нитрати. Достатъчен за около 60 измервания. 

 

sera справочник

Разгледайте нашия голям асортимент от справочници. От първите стъпки, през правилно хранене до темите свърани със здравето ...

sera справочник