J

sera фосфати-Teст (PO4)

За лесен мониторинг на нивото на фосфатите в сладка и солена водаОтпадъците от рибите и храненето са възможна причина за появата на фосфати във водата. Част от тях се използва за храна от растенията, останалите стават причина за появата на нежелани водорасли.

sera PO4-Teст бързо и лесно дава представа за нивото на фосфатите. Излишните фосфати лесно могат да бъдат премахнати със sera phosvec・clear (в сладка вода) или sera phosvec Granulat (в сладка и солена вода) или sera pond phosvec (в езерото).

Достатъчен за около 60 измервания.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός

sera фосфати-Teст (PO4)

Phosphat-Test PO4 15ml C/GB/ROK/MY/J/..
15мл 04930 43020

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l