J

sera Koi aqua-test box

Тестване на водата за опитни собственици на езера

Опитните собственици на езера периодично проверяват показателите на водата. Това позволява навременно да се вземат мерки против водорасли, лесно и бързо без употреба на химикали.

sera Koi aqua-test box съдържа следните тест комплекти:

  • pH
  • обща твърдост
  • карбонатна твърдост
  • амоний/амоняк
  • нитрити
  • нитрати
  • фосфати
  • желязо
  • мед
Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός

sera Koi aqua-test box

Koi Aqua test-box Koffer D/US/F/NL/I/E/P
1 бр. 07715 43291

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l