J

sera pond algenstop

Най-после чиста гледка

  • Предпазва от растеж на водорасли
  • Предотвратява повторната им поява
  • Спира плуващи и нишковидни водорасли


sera pond algenstop е ефективен препарат за контрол на плаващи и нишковидни водорасли в езерото. Благодарение на специфичните си съставки, sera pond algenstop запазва действието си до 6 седмици.

sera pond algenstop осигурява не само моментна помощ, а премахва водораслите в езерото за дълго време.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание коментар Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός
sera pond algenstop pond algenstop 500ml D/US/F/NL/I/.. (FS) 500мл за 5,000л вода 07692 43227
Търсене на търговец
l