J

sera pond crystal clear Professional

Високо ефективен филтърен материал за механична филтрацияИновативната, патентована 3D структура на фибрите на sera pond crystal clear Professional много бързо премахва дори малки частици над 10µm (като плуващи водорасли или тиня).

За разлика от обикновената филтърна вата, филтърните топчета запазват своята форма и могат да се перат многократно. След изпиране те са 80% използваеми.

Максимална ефективност на филтъра може да се постигне в комбинация с UV-C лампа или коагуланти, като sera phosvec•clear.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Тегло коментар Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός

sera pond crystal clear Professional

pond crystal clear Prof 360g D/US/F/..
360г за 6,000л вода 32075 44518
Търсене на търговец
l