J

sera pond O2 plus

За осигуряване на кислород в езерото

  • Добавя кислород
  • Директно снабдява с кислород
  • Против недостиг на кислород


Дишането, както и естествения процес на разграждане на замърсителите в езерото зависи от кислорода. При някой условия, като висока температура или голямо количество разлагащи се органични материали може да се появи дефицит на кислород.

sera pond O2 plus незабавно и ефективно осигурява кислород и дефицита е преодолян. Жизнените условия в езерцето незабавно са подобрени.

Нещо повече, процесите на разграждане на отпадъците се засилват в случай на увеличаване на кислорода – езерната вода е кристално чиста без неприятни миризми.


Optimize water parameters
1. Stabilize water2. Remove pollutants3. Supply oxygen4. Prevent cloudiness
sera bio balancesera toxivecsera O2 plussera bio humin
Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание коментар Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός
sera pond O2 plus O2 plus 500ml 500g D/US/F/NL/I/E/.. (FS) 500мл (500г) за 25,000л вода 07210 43078
sera pond O2 plus pond O2 plus 2,2L 2kg D/US/F/NL/I/E/P 2,200мл (2кг) за 100,000л вода 07211 40455

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l