J

sera pond toxivec

Незабавна помощ за всяко езеро

  • Hезабавно премахва ихтиотоксичните амоний и нитрити
  • Hеутрализира агресивните тежки метали, като олово и мед
  • Премахва хлор и хлорамини
  • Предпазва от високи нива на нитрити и последващия ги растеж на водорасли
  • Предпазва мукозната мембрана на рибите
  • Пподпомага установяването на биологично равновесие


Бърза реакция е необходима, ако възникне внезапно и силно замърсяване с токсични вещества в селдствие на дестабилизиращи фактори.

sera pond toxivec дава ефективна и безопасна помощ за премахване на замърсителите с незабавен ефек.

Име на продукта SAP-Mat.-Label Съдържание коментар Продукт no. SAP-Mat.-Number
sera pond toxivec pond toxivec 500ml D/US/F/NL/I/E/.. (FS) 500мл за 10,000л вода 07682 43224

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l