J

sera siporax pond algenstop Professional

Биологично премахване на фосфасите с бактерии

sera siporax pond algenstop Professional е биологичен филтърен материал с хранителни вещества, използващи бактерии, които премахват фосфатите по естествен начин. Излишните фосфати може да доведе до увеличаване на растежа на водораслите.

При контакт с вода, бактериите бързо започват работата, размножават се и остават трайно активни. Характеристиките на бактериите се оптимизират от високоефективния филтърен материал sera siporax като носещ субстрат. Позволява максимално увеличаване на повърхността и съответно идеални условия за заселване с бактерии.

Превантивната употреба избягва натрупването на фосфати. 

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Тегло коментар Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός

sera siporax pond algenstop Professional

Z siporax pond algenstop Prof 2,2L D/..
1кг за 6,000л вода 07236 44197

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l