J

sera siporax pond Professional 25мм

sera siporax pond изцяло биологичен филтърен материал за всички филтри за градински езера1литър sera siporax pond осигурява същата площ за заселване на бактерии, колкото 34 литра обикновен керамичен материал. Предфилтър със едри sera biofibres предпазва от попадане на едри отпадъци в биофилтъра.

sera siporax pond осигурява на бактериите огромно пространство от тунелни структури с отворени пори. Това осигурява идеално снабдяване на бактериите със свежа вода. В порите също има места с дефицит на кислород. Това кара бактериите там да разграждат нитратите и това намалява количеството им в езерната вода.

Повърхността на 1 литър sera siporax pond осигурява същата площ за заселване на бактерии, колкото 34 литра обикновен керамичен материал.

Калкулация за sera siporax pond:
Един литър sera siporax pond е достатъчен за почистване на 1,000 литра езерна вода с 20 езерни риби с размери от 10см или сравнително тегло (около 1.5кг) на рибите, хранени с до 40гр висококачествена храна на ден, и водата остава без органични замърсявания за дълго време.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός

sera siporax pond Professional 25мм

siporax pond Prof 10L D/US/F/..
10л (2кг) 08478 47163
Търсене на търговец
l