J

sera тест разтвор

Тест разтвор за електронни рН метри

Различните sera тестови разтвори (рН 4.0 / рН 7.0 / рН 9.2) са подходящи за всички електронни рН метри.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός
sera тест калибриращ разтвор pH 4.0 Prüflösung pH 4,0 100ml D/F/NL/I/E/P/.. 100мл 08916 42704
sera тест калибриращ разтвор pH 7.0 Prüflösung pH 7,0 100ml D/F/NL/I/E/SL/.. 100мл 08923 42705
sera тест калибриращ разтвор pH9.2 Prüflösung pH 9,2 100ml D/US/F/NL/I/E/.. 100мл 08924 42706
Търсене на търговец
l