J

sera aqua-test коплект

Познавай своята водаСамо познаването на водните параметри позволява навременна реакция, противодействие срещу нередностите и защита на растенията и животните.

sera aqua-test комплект позволява мониторинг на най-важните параметри на водата в сладководния и морския аквариум – рН, карбонатна твърдост, (КН), обща твърдост (GH) и нитрити (NO2).

Включена е детайлна инструкция за употреба на всеки тест.

Име на продукта Съдържание Продукт no.

sera aqua-test коплект

1 бр. 04000

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l