J

sera marin COMPONENT 5 strontium

Съдържа важния елемент стронцийНаред с макроелементите магнезий и калций, стронцият е важен елемент за корали и други безгръбначни и трябва регулярно да се добавя. 

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание коментар Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός
sera marin COMPONENT 5 strontium marin COMP 5 stront 500ml D/US/F/.. (FS) 500мл за 5,000л вода 03427 43121
Търсене на търговец
l