J

sera marin COMPONENT 5 strontium

Съдържа важния елемент стронций.

Наред с макроелементите магнезий и калций, стронцият е важен елемент за корали и други безгръбначни и трябва регулярно да се добавя. 

Препоръчителна дозировка

Използвайте капачката за измерване.
Добавяйте веднъж седмично по една капачка от sera marin 5 на всеки 100 литра аквариумна вода. sera marin 5 е разработен съобразно sera marin 1 и 2. Стронция и калция трябва да са в правилна пропорция.

Име на продукта SAP-Mat.-Label Съдържание коментар Продукт no. SAP-Mat.-Number
sera marin COMPONENT 5 strontium marin COMP 5 stront 500ml D/US/F/.. (FS) 500мл за 5,000л вода 03427 43121
Търсене на търговец
l