J

sera амоний-амоняк-Teст

Лесен мониторинг на нивото на амоний/амоняк в сладководни и морски аквариумиАмония и амоняка се увеличават главно от замърсяванията от рибите. Те се превръщат един в друг в зависимост от нивото на рН. Докато амония е сравнително безопасен, амоняка е токсичен за рибите.

sera NH4/NH3-Teст позволява измерване на общата им концентрация (актуалните нива на амоняк, може да се калкулират според нивото на рН, чрез приложената таблица).

В случай на опасност, sera toxivec (в сладка вода) или sera pond toxivec (в езерото) осигуряват бърза помощ. sera bio nitrivec (в сладка вода), sera marin bio reefclear (в солена вода) или sera pond bio nitrivec (в езерото) активно премахват тези вещества.

Достатъчен за около 60 измервания.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός

sera амоний-амоняк-Teст

NH4/NH3-Test 15ml C/GB/ROK/MY/J/GR/BG/..
15мл 04910 43010

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l