J

sera aqua-test коплект

Познавай своята водаСамо познаването на водните параметри позволява навременна реакция, противодействие срещу нередностите и защита на растенията и животните.

sera aqua-test комплект позволява мониторинг на най-важните параметри на водата в сладководния и морския аквариум – рН, карбонатна твърдост, (КН), обща твърдост (GH) и нитрити (NO2).

Включена е детайлна инструкция за употреба на всеки тест.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός
sera aqua-test коплект aqua-test set D/US/F/NL/I/E/P/S/.. 1бр. 04000 42974

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l