J

sera gH-Тест

С него лесно се определя общата твърдост на водатаЗа около 420°dGH.

В случай на твърде ниско ниво на GH ние препоръчваме sera mineral salt. Високите нива на общата твърдост може да бъдат намалени с смесване с осмозна R/O вода.

За почистване на мека вода ние препоръчваме добавянето на sera blackwater aquatan или филтриране през sera super peat.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός
sera gH-Тест gH-Test 15ml C/GB/ROK/MY/J/GR/BG/H/CZ/SA 15мл 04110 42975

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l