J

sera маркучи разклонителя

Съединител с разклонение за 4мм маркучи

sera разклонителя е особено подходящ за снабдяване на например на развъдни контейнери, малки аквариуми или малки филтри с вода.

Той осигурява малко разклонение за 4мм маркуч и позволява пропускането на малки количества вода. Количеството вода може да бъде регулирано от една капка до 50л на час.

Разклонителя sera може да бъде свързан  много лесно към два маркуча от 12 или 16мм.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание коментар Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός
sera маркучи разклонителя 12/12/4 Schlauch-Splitter 12/12/4mm D/US/F 1бр.

за диаметър 12/12/4мм - регулируем

32145 45069
sera маркучи разклонителя 16/16/4 Schlauch-Splitter 16/16/4mm D/US/F 1бр.

за диаметър 16/16/4мм - регулируем

32144 45068
Търсене на търговец
l