J

sera Phosvec Granulat

Дълготрайно премахване на фосфати

Важното хранително вещество фосфат е наобходимо само в малки количества. Повече фосфати предизвикват бурно развитие на водорасли.

sera phosvec Granulat премахва фосфатите лесно и безопасно с дълготраен ефект. Гранулите остават активни до три седмици в зависимост от размера на аквариума и замърсяването на водата. Подходящ за солена и сладка вода.


Препоръчителна дозировка

Place a filter media bag with sera Phosvec Granulat into an area of the filter that is protected from dirt. The granules remain active up to three months, according to the aquarium size and the water pollution. Replace the granules if the capacity is used up (noticeable by an increased phosphate level). Before first use, briefly rinse the filter media bag (filled with Phosvec Granulat) under running water.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Тегло Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός

sera Phosvec Granulat

phosvec Granulat 500g D/US/F/NL/I/E/P/..
500г 08415 43240

sera Phosvec Granulat

Phosvec Granulat 60g D/US/F/NL/I/E/..
60г 32180 45139

sera Phosvec Granulat

Phosvec Granulat 60g J/GB/ROK/C/RUS/..
60г 32180 45140

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l