J

sera Phyto med Baktazid

Биологичното прапарат за вода срещу външни бактериални инфекции на кожата и хрилетеБиологичното прапарат за вода sera Phyto med Baktazid съдържа високоефективно масло от мащерка Thymus vulgaris L., Thymus zygis L. като средство за лечение на бактериални кожни възпаления, причинени от бактерии Aeromonas, Pseudomonas или Vibrio, както и гниене на перките на декоративни риби сладководни аквариуми и в езера.

Безопасна диагноза на външна бактериална инфекция може да се получи чрез микроскопско изследване на кожни или хрилни натривки.

sera Phyto med Baktazid се характеризира с висока ефективност и се понася добре от третираната риба, както и от охлюви и други безгръбначни.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание коментар Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός
sera Phyto med Baktazid Phyto Med Baktazid 30ml US/F/NL/I/E (FS) 30мл за 400-600л вода 32280 45353
sera Phyto med Baktazid Phyto Med Baktazid 100ml US/F/NL/.. (FS) 100мл за 1,300-2,000л вода 32281 45356
Търсене на търговец
l