J

sera резервен модлул за air 275 R plus, 550 R plus

  • за sera air 275 R plus
  • за sera air 550 R plus


Пълен комплект за замяна за sera air 275 R plus и 550 R plus (за 550 R plus са нужни 2 модула).

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание коментар Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός

sera резервен модлул за air 275 R plus, 550 R plus

Ersatzmodul f air 275R + 550R D/US/F/..
1бр. пълен комплект за замяна 06732 80007
Търсене на търговец
l