J

sera toxivec

Бърза помощ в аквариума

  • Незабавно премахва токсичните амоний и нитрити
  • Улавя тежки метали като олово и мед
  • Премахва хлор и хлорамини
  • Понижава нивото на нитрати и съответно растежа на водораслите


В следствие на дестабилизиращи фактори (включващи прехранване, пренаселване, нов аквариум, недостатъчно почистване или след лечение) силен пик на замърсяване се появява в аквариумната вода.

В такива извънредни ситуации, sera toxivec незабавно премахва токсичните субстанции, както и опасни вещества, като хлор и тежки метали.

Естественото биологично равновесие бързо е възстановено след премахване на замърсителите, без стрес в следствие на голяма смяна на водата.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание коментар Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός

sera toxivec

toxivec 500ml D/US/F/NL/I/E/P/S/.. (FS)
500мл за 2,000л вода 03003 43098

sera toxivec

toxivec 50ml D/US/F/NL/I/E/P/TR/S/FI/..
50мл за 200л вода 03000 43397

sera toxivec

toxivec 50ml D/US/SI/HR/BG/RO/GR/SA/C/..
50мл за 200л вода 03000 43396

sera toxivec

toxivec 100ml BG/RO
100мл за 400л вода 03001 42308

sera toxivec

toxivec 250ml SI/HR/GR/BG
250мл за 1,000л вода 03002 42324
Търсене на търговец
l