J

sera вакумчета за sera soil heating set

Вакумчета за компютърно контролиран дънен нагревател за сладководен аквариумsera вакумчета за sera soil heating са закрепващо се утройство за компютърно контролиран дънен нагревател за сладководен аквариум (sera soil heating set), и предпазват от приплъзване.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός

sera вакумчета за sera soil heating set

Saughalter f soil heating set 10St
10бр. 31212 80669
Търсене на търговец
l