J

sera reptil desert compact − 20Вт

Осветление за пустинен терариум

10% UV-B
  • Много висока емисия на UV-B
  • Иделано се комбинира със sera reptil daylight compact 2% UV-B

Този продукт съдържа живак и не може да се изхвърля заедно с домашния боклук. Моля, отнесете го до пункт за изхвърляне на опасни отпадъци.

 

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός
sera reptil desert compact - 20Вт reptil desert compact 20W 10% UV-B D/.. 1бр. 32022 80718

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l