sera Нитрити-Тест

Нитритите (NO2) са едни от най токсичните субстанции в аквариума. Техните нива се повишават в случай на проблеми с филтрацията на аквариума. sera NO2-Тест позволява лесно и точно измерване на нивото им в сладка и солена вода. Ние препоръчваме използването на sera bio nitrivec (в сладка вода), sera marin bio reefclear (в морска вода) или sera pond bio nitrivec (в езерото) в случай на леко повишаване на нивото на нитритите. В случай на сериозни проблеми с нитритите, sera toxivec (в сладка вода) или sera pond toxivec (в езерото) бързо осигуряват помощ. Достатъчен за около 75 измервания.

 

sera справочник

Разгледайте нашия голям асортимент от справочници. От първите стъпки, през правилно хранене до темите свърани със здравето ...

sera справочник