sera costapur

Препарат против Ихтиофтириус Ichthyophthirius multifiliis (болестта – бели точки) и други едноклетъчни кожни паразити, като Ichthyobodo necator, Chilodonella, Trichodina, Brooklynella и Cryptocaryon irritans (последния в соленоводен аквариумкакто и срещу гъбични инфекции (микози). аквариума трябва да бъде затъмнен по време на лечението. За употреба в сладководен и морски аквариум. 

Внимание: хрущялни риби (Chondrichthyes) и безгръбначни не понасят лечението!

 

sera справочник

Разгледайте нашия голям асортимент от справочници. От първите стъпки, през правилно хранене до темите свърани със здравето ...

sera справочник