J

Скачащи животни на повърхността на водата / Springtails (Collembola)

Някои малки животни живеят на плаващите листа на растенията и водната повърхност за около 6 месеца. Те са кафяви и скачат като бълхи. Какво би могло да бъде това и трябва ли да направя нещо по въпроса?

Здравейте,

те със сигурност са Collembola.

Те са много чести (например често могат да бъдат намерени в саксии) и напълно безвредни. Те дори служат като жива храна за някои риби, които живеят близо до повърхността.
Няма причина да се борим с тях.

С най-добри пожелания

sera GmbH
д-р Bodo Schnell

Търсене на търговец
l