Резултат за ключова дума: Грижа

Сладка вода Грижа

Ново добавените растения стават жълти / Листата се разлагат

Здравейте, това е абсолютно нормално при много растения - те също трябва да се адаптират. Особено видовете с големи листа (напр. Echinodorus spp., Anubias spp.) cа първоначално...

Сладка вода Грижа

Нивата на нитритите остават на 0.3мг/л за по-дълго време

Здравейте, пикът на нитрита може действително да възникне или да се появи по-късно от 4 седмици. Използването на много активна филтърна среда (sera siporax Professional) и биостартер...

Сладка вода Грижа

Нивото нитритите остава много високо в продължение на месеци

Здравейте, нещо не е наред с филтъра, ако нитритното ниво е все още толкова високо! Биологичните характеристики на вътрешните и външните филтри са еднакви, при условие че филтрите...

Сладка вода Грижа

Обработване на R/O вода със sera mineral salt за скаларии

Здравейте, това е възможно без никакви проблеми, sera mineral salt е разработена точно за този вид цел! Препоръчвам около 5°dGH и карбонатна твърдост от 3 - 4°dKH за скаларии и...

Сладка вода Грижа

Растенията не растат, а изгниват

Здравейте, растителните патогени или други подобни могат да бъдат изключени - но има много възможни причини: Висока проводимост (над 500 μS/cм) Благодарение на много високия KH...

Сладка вода Грижа

Повишаване на стойността на рН, като в същото време се намалява твърдостта

Здравейте, в този случай се препоръчва дейонизация с обратна осмоза (R/O) или йонообменна система. След това можете да настроите желаната обща твърдост със sera mineral salt, KH и...

Търсене на търговец
l