Покажи филтъра
J

Acipenser ruthenus

Acipenser ruthenus (Acipenser ruthenus)

Произход:
Научно име: Acipenser ruthenus

Параметър Стойност
Вода Езеро
Хранене
Размер наместообитанието в литри 10000
Литри на риба 5000
Търсене на търговец
l