Покажи филтъра
J

Leucaspius delineatus

Leucaspius delineatus (Leucaspius delineatus)

Произход:
Научно име: Leucaspius delineatus

Параметър Стойност
Вода Студеноводни
Хранене
Размер наместообитанието в литри 100
Литри на риба 10
Търсене на търговец
l