Покажи филтъра
J

Pimelodus pictus

Pimelodus pictus (Pimelodus pictus)

Произход: Südamerika (Kolumbien)
Научно име: Pimelodus pictus

These fish live in groups. Therefore you should at least keep 6 of these fish in one tank.

Параметър Стойност
Вода Централна Америка
Хранене
Размер наместообитанието в литри 200
Литри на риба 20
Търсене на търговец
l