Покажи филтъра
J

Rhodeus sericeus amarus

Rhodeus sericeus amarus (Rhodeus sericeus amarus)

Произход:
Научно име: Rhodeus sericeus amarus

Параметър Стойност
Вода Студеноводни
Хранене
Размер наместообитанието в литри 100
Литри на риба 10
Търсене на търговец
l