Покажи филтъра
J

Xiphophorus helleri

Xiphophorus helleri (Xiphophorus helleri)

Произход: Mittelamerika (Mexiko, Guatemala)
Научно име: Xiphophorus helleri

Does also eat algae. You should keep max. 1 male and at least one female on a half square meter (0.6 square yards)

Параметър Стойност
Вода Централна Америка
Хранене
Размер наместообитанието в литри 80
Литри на риба 8
Търсене на търговец
l