J

Автомобилния парк става електрически

Автомобилния парк става електрически

Трета част от серията автомобили sera се състои от акумулаторни електрически превозни средства. Преобразуването на автомобилния парк в автомобили с електрическо задвижване поставя друго ниво относно устойчивостта. Това ще спести 63.3 тона CO2 годишно само чрез тази първа стъпка. Преобразуването на автомобилния парк вече ще се извършва поетапно, докато не бъде завършено.

Единадесетте коли са хибриди на Volkswagen, Mercedes и Volvo от регионални търговци на автомобили. Специално инсталирани стенни зарядни станции с функция за бързо зареждане са на разположение на служителите в централата на компанията в Хайнсберг. Мощността за зареждане на автомобилите се произвежда особено екологично директно на място в помещенията на компанията с фотоволтаична система с мощност 500 кВт.

Преобразуването на автомобилния парк е само една от многото стъпки за подобряване на екологичния отпечатък. Освен непрекъснатата оптимизация на производствените процеси, важните са и съставките за производство на храни. Внимателно подбраните съставки от отговорни източници са основа за устойчиви продукти. Разбира се без оцветители и консерванти.

Търсене на търговец
l