J

Трети семинар за ветеринарни лекари ноември 2017 г.

Експертен център VDA/DGHT West

Благодарение на отличните отзиви от предишни събития, sera в сътрудничество с Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde (VDA)* отново организира семинар за ветеринарните лекари на 22 ноември. Известни специалисти от различни области ще изнесат лекции на теми, свързани с отглеждането на декоративните риби.

Всяка година се провеждат различни семинари и обучения в експертния център VDA/DGHT West в помещенията на sera в Heinsberg/Германия. Семинарът за ветеринарни лекари се провежда вече за трети път. Той е предназначена за ветеринарни лекари в частна практика, които си сътрудничат с магазини за домашни любимци. Официалните ветеринарни лекари, които контролират магазини на дребно на домашни любимци също са добре дошли.

В Германия в момента само няколко ветеринарни лекари специализират в декоративни риби. Ветеринарният семинар има за план да създаде информираност за болестите по декоративните риби, тяхното лечение и да осигури база за по-нататъшно обучение на заинтересованите ветеринарни лекари. Той е признат за официално допълнително образование (признание на ATF съгласно § 10 от регламентите на ATF: седем часа) и предивиква голям интерес през последните две години. Тази година семинарът ще се проведе на 22 ноември в центъра за обучение на sera. Проф. Д-р Thomas Blaha, председател на Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e. V. (TVT)**, ще приветства участниците и ще проведе първата лекция на тема “Етика в грижите за животните”. Останалите лекции:

Лекция: Лечение на инфекции на Кои херпес вирус при отглеждането на декоративни риби – Прилагане на нормативни актове относно болестите по животните в практиката
      Лектор: д-р Dirk W. Kleingeld, LAVES Hannover, председател на германския отдел на EAFP

Лекция: По-добър живот за рибите – влиянието на размерите на аквариума и основи (“Обогатяване”) на знанията за хуманно отношение към животните
      Лектор: д-р Stefan K. Hetz, научен сътрудник, Университет Хумболт Берлин

Лекция: Терапия на болести по рибите с OTC и предписване на лечение: Възможности и граници
      Лектор:
д-р Sandra Lechleiter, специализиран ветеринарен лекар по рибите, практики за грижи за рибите

Лекция: Самоконтрол в търговията с домашни любимци – хартиен тигър или възможност за подобряване на грижите за животните
      Лектор: д-р Johanna Moritz, специализиран ветеринарен лекар по защита на животните, LGL Bavaria

Лекция: Документация в търговията с домашни любимци – от гледна точка на търговията на едро с декоративни риби
      Лектор: Peter Merz, декоративни риби на едро Питър Мерц, Хейнсберг

Лекция: Транспорт на декоративни риби – Какво трябва да направим?
      Лектор: Dieter Untergasser, служител в sera, директор на семинара

Лекция: Трудности при развъждането на декоративни риби
      Лектор: д-р Stefan K. Hetz, научен сътрудник, Университет Хумболт Берлин

Лекция: Морски аквариуми – Химия и грижа за водата
      Лектор: Dieter Untergasser, служител в sera, директор на семинара

В четвъртък, 23 ноември, е планирано безплатно посещение на голям магазин за декоративни риби в Дюселдорф.

В брошурата за семинарите ще намерите цялата информация за събитието.

* Асоциация на германските клубове за аквариум и терариум
** Ветеринарна асоциация за защита на животните

Търсене на търговец
l