J

sera siporax Nitrat-minus Professional

С допълнителна въглеродна порция за надеждно намаляване на нитратите

sera siporax Nitrat-minus Professional

Вече няколко пъти е доказано, че siporax е способен да разгражда азотното съединение нитрати, за което се знае, че е хранително вещество за водораслите. Това се случва в анаеробните зони в триизмерната структура на порите на синтерованата стъклена тръба. Сега процесът беше ускорен с помощта на sera siporax Nitrat-minus Professional – разбира се успоредно с разграждането на нитрити и амоний.

Биополимерна сфера, специално съчетана с уникалната тръба на siporax, осигурява няколко положителни свойства едновременно и оптимизира биологичните и механични процеси в аквариумните филтри. Той служи като надежден и безопасен източник на въглерод за бактериите, които разграждат нитратите. Само това позволява непрекъсната денитрификация. Освен че подобрява ефективността на биологичния филтър, той в същото време увеличава и времето на задържане на филтъра по друг начин: специалната конструкция на сферата оптимизира водния поток и по този начин подобрява транспорта на веществото във вътрешната тръба на siporax. sera siporax Nitrat-minus Professional е почти не изискваща поддръжка и е дълготрайен филтърен материал. Броят на смените на водата също може да бъде намален. Параметрите на водата могат да бъдат подобрени чрез siporax Nitrat-minus Professional, по-специално в случай на по-големи и/или гъсто заредени общности, както и аквариуми с цихлиди. В зависимост от дозировката и приложението нитратите може да бъде премахнати изцяло.

Новия биологичен филтърен материал е идеално подходящ за нови филтри и в същото време може да се използва и за оптимизация в работещи системи. Той може да се комбинира с вече налични продукти на siporax като siporax Professional, siporax mini Professional и siporax pond Professional и подобрява разграждането на замърсителите там, като осигурява въглерод.

Биополимерните сфери могат да бъдат разградени биологично. Те се използват от бактериите без остатъци. Останалите пръстени на siporax, разбира се, могат да останат във филтъра и да се допълнят с нов siporax Nitrat-minus.

 

Търсене на търговец
l