J

Невероятна декорация за морски аквариуми

Невероятна декорация за морски аквариуми

Не досадни, а привличащи окото: шпорестите червени корали са най-добрия пример че водораслите са не винаги досадни. Тези пъстроцветни морски водорасли без съмнение са най-популярните от този вид, и те са показател за добро качество на водата и стабилен биологичен цикъл. Обаче шпорестите червени корали също така имат високи изисквания относно достъпа да хранителни вещества за да растат здрави. Решението: sera marin Component 1 - 7 - благодарение на тези препарати, морските водорасли ще бъдат пъстроцветни и невероятна декорация. Червените, виолетови или розови водорасли ще растат само при добри показатели на водата, хранителните вещества и светлината. Според акваристите, те са индикатор за отлично качество на водата.

Също както коралите, шпорестите червени водорасли имат нужда от калций и магнезий. При силната им липса в морската вода има опасност растежа на червените водорасли да спре и да започне нежелан растеж на други водорасли. Също така микроелементите стронций и йод трябва да се добавят  постоянно, тъй-като те се отстраняват от протеин скимера.

Добре балансираните продукти sera marin Component 1 - 7 могат да се използват за лесна доставка на нужните нутриенти във водата. Започвайки от калция и магнезия до стронция и йода, тези препарати доставят всички важни нутриенти и осигуряват здравословен растеж на червените водорасли.

Бидейки доставчик на пълен асортимент препарати за морски аквариуми, sera предлага и широк асортимент водни тестове, отстранители на силикатите и морска сол.

 

Търсене на търговец
l