J

sera: морски соли без замърсители

Подобрена смес

sera: морски соли без замърсители

Морските аквариуми са чувствителни екосистеми. Разнообразните организми имат високи изисквания когато става дума за тяхната среда. Sera снабдява рибовъдите със своите морски соли за подготвяне на морската вода, sera морска сол и sera морска рифна сол. Новата, изцяло синтетична и без замърсители смес е доста убедителна.

За разлика от натуралните соли, които се извличат от природата чрез сушене на морска вода в солни мини и вследствие на това може да съдържа замърсители, солите на sera са смес от чисти единични компоненти. Те са напълно синтетични и без всякакви замърсители. Поради тяхната фина зърнеста незабавно разтворима структура, морската сол и рифовата морска сол на sera не образуват мътност във водата. Освен това, те съдържат всички важни минерали съдържащи се във водата и не съдържат бром. Дори чувствителните животни не показват никакъв стрес при резки промени на водата.

Допълнителна оптимизация в морската сол на sera: карбонатната твърдост на морската сол е увеличена до 10, което води до значително подобрена стабилизация на пх стойността на водата. Освен това осигурява формирането на варовикова субстанция, която е нужна за растежа на твърдите корали, мидите и водораслите.

Допълнително подобрение на рифовата морска сол на sera: морската сол за рифови аквариуми се характеризира със своята нова алкална формула. Включените елементи рубидий, калий и литий, заедно с други, осигуряват силната пигментация на коралите и съответно техните наситени ярки цветове.

В сравнение с морската сол, рифовата морска сол съдържа по високо количество калций и магнезий. Това спомага за развъждането на варовити водорасли които поемат много магнезий.

 

Търсене на търговец
l