J

Třetí seminář veterinářů v listopadu/novembri 2017

VDA/DGHT Expertní centrum West

Na základě velmi dobré odezvy z minulé akce, pořádá sera společně s Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde (VDA)* 22. listopadu/novembra opět seminář pro veterináře. Renomovaní hosté různých specializací budou mít referáty k tématům chov okrasných ryb.

Ve VDA/DGHT expertním centru West v zařízení sera v Heinsbergu se pořádají každý rok semináře a školení. Seminář veterinářů se koná již potřetí. Je zaměřen na soukromé veterináře, kteří spolupracují s odbornými ZOO obchody. Do cílové skupiny patří i úřední veterináři, kteří odborné obchody kontrolují.

V současné době je v Německu jen málo veterinářů specializovaných na okrasné ryby. Seminář pro veterináře má sloužit k tomu, aby přitáhl pozornost na nemoci okrasných ryb a jejich léčení a nabídl veterinářům, kteří mají zájem, další vzdělávání. To je Spolkovou komorou veterinářů uznané jako další vzdělávání (ATF-Uznání podle § 10 ATF-statutu: sedm hodin) a vyvolal za poslední dva roky čilý zájem. Letos se seminář koná 22 listopadu/novembra  ve školicím centru sera. Prof. Dr. Thomas Blaha, president Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e. V. (TVT)**, přijde účastníky pozdravit a přednese první příspěvek na téma “Etika při chovu zvířat”. Další přednášky:

Přednáška: Léčení Koi-Herpesvirus-infekce v chovech okrasných ryb – Zavádění úředních předpisů ohledně léčení nemocí do praxe
      Referent: Dr. Dirk W. Kleingeld, LAVES Hannover, předseda německé sekce EAFP

Přednáška: Lepší bydlení pro ryby – vliv velikosti akvária a zařízení („Enrichment“) na parametry pohody zvířat
      Referent: Dr. Stefan K. Hetz, odborný spolupracovník, Humboldt-Universita Berlín

Přednáška: Léčení okrasných ryb volně prodejnými a na recept předepsanými prostředky: Možnosti a hranice
      Referent: Dr. Sandra Lechleiter, Specializovaná veterinářka na ryby, praxe v péči o ryby

Přednáška: Vlastní kontrola v odborném ZOO obchodě – papírový tygr nebo možnost k zlepšení chovu zvířat
      Referent: Dr. Johanna Moritz, Specializovaná veterinářka pro ochranu zvířat, LGL Bavorsko

Přednáška: Dokumentace v odborném ZOO obchodě – z pohledu velkoobchodu s okrasnými rybami
      Referent: Peter Merz, velkoobchod s okrasnými rybami Peter Merz, Heinsberg

Přednáška: Transport okrasných ryb – Na co si dát pozor?
      Referent: Dieter Untergasser, sera spolupracovník, vedoucí semináře

Přednáška: Krutý chov okrasných ryb
      Referent: Dr. Stefan K. Hetz, odborný spolupracovník, Humboldt-Universita Berlín

Přednáška: Mořská akvária – péče a chemie vody
      Referent: Dieter Untergasser, sera spolupracovník, vedoucí semináře

Na čtvrtek 23.11 je naplánována bezplatná exkurze do velkého ZOO obchodu v Düsseldorfu.

Všechny informace k semináři najdete v brožuře semináře.

*Asociace Německých klubů pro péči o akvária a terária
**Asociace veterinářů pro ochranu zvířat

Vyhledávání obchodu
l