J

Mikroskopie a nemoci ryb v teorii a praxi

Mikroskopie a nemoci ryb v teorii a praxi

Seminář "Mikroskopie a nemoci ryb" se konal letos podruhé ve školicím centru sera v Heinsbergu. Pod vedením zkušeného lektora - Dieter Untergasser - se první den učilo celkem 16 účastníků na vyprodaném semináři 11.9.2018 správný postup s mikroskopem včetně mikrofotografie.

S těmito znalostmi byli dobře připraveni na druhou část další den. Zde se naučili základy Ichthyopathologie a anatomii ryb, aby mohli provádět odborné prozkoumání ryb a diagnozu. Když si tyto znalosti prohloubí v odborné praxi, mohou v budoucnosti provádět samostatně parasitologické vyšetření na rybách s cílem potlačení parasitů či provedení prevence.

Další akce ve školicím centru sera proběhnou brzy:

  • 16. října 2018: VDA/DGHT další vzdělávání pro odborníky § 11: "Opatření pro zdravý chov ryb v obchodech"
  • 23. - 25. října 2018: Školení a zkoušky pro odborníky § 11 Německý zákon o chraně zvířat pro akvaristiku (sladkovodní a mořskou) a zahradní jezírka
  • 21. listopad 2018: 4. Seminář pro veterináře 

Každý rok organizuje a pořádá sera různé semináře a školení pro zaměstnance ZOO obchodů. Dlouhodobým lektorem je Dieter Untergasser, který přednáší účastníkům obsah ve srozumitelné a snadno pochopitelné formě.

 

 

Vyhledávání obchodu
l