J

Výkon filtru rychle klesá, voda se zakaluje

Máme 1,5 roku sladkovodní akvárium s 200 l vody. Bohužel se voda poslední dobou velmi zakaluje. Přes odsávání nečistot a čistění filtru je voda za pár dní opět kalná a výstup vody z filtru jen kape.

Ahoj,

alespoň biologická hlavní filtrační média by se měla čistit jen řídce, minimální doba je 6 - 12 měsíců, než je třeba biologicky aktivní filtr tak zanesený, že je třeba ho čistit, vyprat. Jinak je biologický filtr poddimensován nebo přetížen - což vlastně znamená totéž.
Předfiltr a také hadice mohou podle potřeby být čištěny častěji, příp. vyměněny.

Rychle klesající průtok filtru a zákal znamenají tuto situaci:
kvůli vysoké nabídce živin se bakterie rozmnožují tak rychle, že jim ve filtru poskytovaný prostor nestačí, čímž je filtr ucpán a bakterie se kvůli nedostatku prostoru rozmnožují i ve volné vodě.

Filtr je třeba - ve směru průtoku vody prohlédnout - filtr by měl obsahovat:

  1. Předfiltr (¼ - ⅓ objemu): jílovité prstence (sera biopur), zelená filtrační vlákna  (sera biofibres) nebo molitan
    Materiál by měl být relativně s hrubými póry, aby se zbytečně rychle nezalepil, a mechanicky stabilní, aby se nezhroutil.
  2. Hlavní filtr (⅔ - ¾ objemu): vysoce aktivní bio filtrační materiál (ideálně: sera siporax Professional)
  3. Filtrační podložka nebo tenká vrstva vaty pro odstranění jemných částic zákalu (pozor, aby se vlákna nedostala do motoru )

Příp. mohou v bodu 1. a 2. jmenovaná filtrační média být oddělana filtrační podložkou, aby se zabránilo smíchání.

Podle potřeby mohou být dodána za hlavní filtrační materiál speciální materiály jako sera super carbon (aktivní uhlí), sera phosvec Granulat nebo sera super peat (rašelina), přičemž posledně jmenovaný přísně vzato není žádný filtrační materiál, nýbrž do filtru přidaný regulátor vody.

Zdraví

sera GmbH
Dr. Bodo Schnell

Vyhledávání obchodu
l