Nejčastější otázky

Sladkovodní Péče

Co znamená "NO2-N"?

Ahoj, to je Nitrit-dusík, tedy v NO2 obsažený N. Takže obě hodnoty (NO2 a NO2-N) lze přepočítat navzájem násobením resp. dělením 3,3 - vypovídací hodnota je zcela stejná. Faktor...

Sladkovodní Péče

CO2 dávkování

Ahoj, jako vodítko platí: 1 bublina na 10 litrů a minutu, zde tedy 16 bublin. To je však pouze hrubé měřítko, poněvadž potřeba závisí na druhů rostlin, počtu a velikosti, osvětlení,...

Sladkovodní Ryby

Délka života u panceřníčků

Ahoj, to ukazuje na otravu, pak však by měly být postiženy i další ryby. Délka života u většiny druhů pancéřníčků je 8 - 10, nicméně stejně jako u lidí, ne každý dosáhne vysokého...

Sladkovodní Ryby

Diskus a Altum-Skalar dohromady?

Ahoj, u mladých či nedospělých ryb to jde, pokud vynecháme krevetky (které jinak skončí jako potravan). Avšak při plánované osádce bych se obával, že kapacita nádrže nebude stačit...

Sladkovodní Péče

Doba osvětlení v akváriu?

Ahoj, také u téma osvětlení se názory mnoha akvaristů a údaje v odborné akvaristické literatuře značně liší. Délka dne je v zemích původu většiny akvarijních ryb a rostlin prakticky...

Sladkovodní Péče

Hnědé povlaky na listech rostlin / Štětičkové řasy

Ahoj, podle popisu se s vysokou pravděpodobností jedná o štětičkové řasy (někdy chybně nazývané "hnědé řasy"). Pak by povlak měl vyvolávat pocit smirkového papíru. V nově zařízeném...

Vyhledávání obchodu
l