Jak funguje biologická filtrace akvária se sera siporax?

Nové názorné video sera

 

 

Biologická filtrace akvária je komplexní proces, který je pro čistou zdravou vodu zásadní. V novém sera videu “sera siporax – biologická filtrace akvária” je vysvětleno, jak biologická filtrace probíhá: Čisticí bakterie ve filtru se starají o to, aby škodlivé látky, jako např. výkaly ryb, byly odbourány biologickým způsobem. Aby mohly plnit svoji úlohu, potřebují filtrační médium, v němž a na něm se mohou usídlit. Filtrační médium však musí splňovat určitá kritéria, aby bylo vhodné pro optimální usídlení čisticích bakterií. Která kritéria to jsou a jak zjistit, zda tato kritéria filtrační médium splňuje, je názorně vysvětleno ve videu.

Optimální povrchová plocha struktur

Aby se čisticí bakterie mohly usídlit na příp. ve filtračním médiu, musí mít filtrační médium určitou povrchovou plochu struktur. Čím je větší povrchová plocha tím jsou menší póry. Od povrchu asi 450 m² na litr jsou póry tak malé, že se tam nemohou vejít žádné bakterie. Jak bylo prokázáno universitní studií, je 270 m² / l optimální osídlovací plocha, neboť tam je velikost pórů právě vhodná pro bakterie a ty se tam mohou ideálně usídlit. Přesně tuto povrchovou plochu poskytuje sera siporax.

sera siporax je vyroben ze směsi recyklovaného skleněného prášku a krystalů soli přesně definované velikosti. Velikost krystalů soli přitom odpovídá velikosti bakterií – to je obzvlášť důležité, neboť krystaly určují velikost pórů. Směs je stlačena do prstenců a při cca 780°C sintrována, to znamená vypálena. Následně jsou prstence vyprány, aby se odstranily krystaly soli, a zůstala struktura pórů.

Kritérium kvality č. 1: porosita

Výše popsaná porosita je první kritérium kvality, které dělá dobré filtrační médium. Tuto vlastnost lze celkem snadno prokázat: v případě sera siporax uzavřete prstenec jedním prstem a foukněte dovnitř. Díky otevřené struktuře pórů proudí vzduch přes vnější stěnu sera siporax. Na rozdíl od toho mají např. keramické prstence uzavřené póry, takže žádný vzduch nemůže projít skrz stěnu.

Kritérium kvality č. 2: propojení

Druhým kritériem kvality je stupeň propojení. Pod mikroskopem můžete vidět, že sera siporax má otevřenou strukturu pórů a póry jsou navzájem propojeny. Ve srovnání s tím má např. keramika sice hodně, avšak navzájem nepropojených pórů. Kulovitá filtrační média mají velmi jemné póry, avšak mají nevýhodu, že neumožňují proudění vody. Z těchto důvodů nemohou být osídleny dovnitř. Navíc jsou póry příliš malé, aby poskytly optimální plochu k usídlení bakterií.

Pomocí nasávacího testu lze ukázat, že propojené struktury pórů siporaxu nasávají tekutiny mnohem rychleji než např. keramika. Podobný test s vysoko viskózní tekutinou dokazuje, že pouze u siporaxu tekutina- a tím také bakterie – se dostanou až do vnitřní stěny prstence. Filtrační média z keramiky a kulovitá filtrační média jsou osídleny pouze na povrchu.

sera siporax pro biologickou filtraci akvária

Kombinace obou vlastností – vysoká porosita a velké propojení – umožňuje vysoký filtrační výkon sera siporaxu. Další zvláštností je samočištění: pokud z nějakého důvodu se sníží nabídka výživy pro bakterie a ty odumřou, jsou samotnými bakteriemi bezezbytku odbourány. Ukládání kalů může póry zakrýt a tím znemožnit proudění vody. Účinná předfiltrace např. se sera UVC-Xtreme, tomu zabrání.

Odstraňovat řasy a upravovat vodu se sera siporax

sera siporax je k dostání vrůzných variantách:

  • – ideální pro Nano akvária
  • – pro zahradní jezírka

Dále existují ještě dvě varianty siporaxu, které, vedle biologické filtrace akvária, plní ještě další funkce. Jak u sera siporax bio active Professional, tak u sera siporax algovec Professional, je nosné médium siporax osazen 80 různými kmeny bakterií, které po kontaktu s vodou spustí svoji užitečnou práci. V případě sera siporax bio active Professional jsou z vody odstraněny škodlivé látky jako amonium a nitrát a brání tak zatížení vody. Z tohoto důvodu je také označován jako “suchý regulátor vody”. sera siporax algovec Professional slouží jako kontrola řas: bakterie ve vodě využívají živiny, především fosfát, který je hlavní výživou řas. Principem výživové konkurence je růst řas omezen a existující řasy jsou dlouhodobě redukovány – úplně bez chemických prostředků.

Vyhledávání obchodu
l