Který sera produkt by měl být nasazen při zatížení nitritem?

sera Nitrit-minus vs. sera toxivec vs. sera bio nitrivec

sera přidala sera Nitrit-minus do své řady přípravků na péči o akvárium. Ihned odstraňuje až 1,5 mg/l Nitrit na dávku a navíc má preventivní účinek. Mimo Nitrit-minus existují ještě další výrobky, které odstraňují nitrit: sera toxivec a sera bio nitrivec. Tento článek nabízí přehled o příslušných funkcích výrobků a kdy mají být použity co nejefektivněji.

Download: PDF (1 MB)

sera Nitrit-minus - Odstraňovač nitritu pro cílené snížení nitritu nebo jako prevenci nitrit peak

Nový produkt byl vyvinut pro přímé snížení nitritu a jako prevence proti nitrit peak. Poskytuje okamžitou pomoc při akutním zatížení nitritem a ihned odstraňuje až 1,5 mg/l Nitritu z akvarijní vody na jednu dávku. Přitom přeměňuje jedovatý nitrit na organický amin, který je využit filtračními bakteriemi. Zpětné rozpuštění nitritu tak nemůže nastat. Navíc má sera Nitrit-minus preventivní účinek a může např zabránit v rané fázi nitrit peaku. Výrobek je v tom případě přidáván každý druhý den mezi 5. a 15. dnem do vody podle doporučeného dávkování. Přípravek je velmi dobře snášen okrasnými rybami, bezobratlými a rostlinami a může být dávkován až 5 krát. Se sera Nitrit-minus nabízí sera spolehlivé a bezpečné řešení proti zvýšené úrovní nitritu např. při zabíhací fázi nového akvária, po použití léčivých přípravků nebo po výměně filtru. Hodnoty vody by měly být obzvlášť  pravidelně kontrolovány při takových rizikových situacích. Tak je možné rychle rozpoznat odchylky a včas na ně reagovat.

PoužitíOptimalizace hodnot vody
Funkce
 • Odstraňuje:
  • Nitrit
 • Změní nitrit na organické aminy, které budou zpracovány filtračními bakteriemi
 • Prevence proti zvýšení nitritu ("nitrit peak“)
Způsob účinkování
 • Ihned
 • Preventivně
TolerovánoRostlinami, rybami, bezobratlími
Méně vhodné pro-
Případy použitíPři akutním zatížení nitritem (např. při novém zařizování, výměně nebo čištění filtru, větším čištění, nasazení léčiv, překrmení, vysokém osázení rybami)
Dávkování
 • 5 ml na 20 l vody
 • Lze dávkovat až 5 krát

sera toxivec - Širokopásmový prostředek jako okamžitá pomoc při znečistění vody

Jak jméno napovídá, je sera toxivec vyvinut proti škodlivým látkám v akváriu. Odstraňuje mimo nitritu také amoniak, chlór a chloramin. Navíc váže těžké kovy jako olovo a měď a snižuje hodnoty nitrátu. sera toxivec účinkuje okamžitě, nepůsobí však preventivně. Při akutním zatížení škodlivinami nebo podezření na zatížení s nejasným původem je sera toxivec vhodná volba, neboť souběžně působí proti různým škodlivým látkám. Akutní zatížení škodlivinami se projevuje, m.j. neobvyklým nápadným chováním ryb, např. silným dýcháním, změnami barev a změněným způsobem plavání a rovněž pohybem u hladiny. Při několikanásobném dávkování mohou rostliny s jemnými listy citlivě reagovat.

PoužitíOptimalizace hodnot vody
Funkce
 • Odstraňuje:
  • Nitrit
  • Amoniak
  • Chlor a chloramin
 • Váže těžké kovy jako olovo a měď
 • Snižuje hodnoty nitrátu a tím růst řas
Způsob učinkováníIhned
TolerovánoRostlinami, rybami, bezobratlími
Méně vhodné proPři vícenásobném předávkování: rostliny s jemnými listy
Případy použitíPři akutním znečištění škodlivými látkami příp. při podezření na akutní znečištění škodlivými látkami (viditelně, mj. neobvyklé podezřelé chování ryb, např. dýchání, změna barvy, změněné způsoby plavání, plavání u hladiny)
Dávkování
 • 5 ml na 20 l vody
 • Lze dávkovat až 5 krát

sera bio nitrivec - Základní biologický produkt pro nastavení biologické rovnováhy

Také sera bio nitrivec naznačuje své funkce již ve jménu. Tekuté bio filtrační médium obsahuje miliony užitečných filtračních, které (znovu)nastavují  biologickou rovnováhu v akváriu. Navíc se obsažené minerální vulkanické horniny starají o odstranění škodlivin, vyvázání zákalů a poskytují usídlovací plochu čisticím bakteriím. Následkem je odbourání nitritu a amonia  a rovněž kalů. Pokud je hodnota nitritu v akváriu vysoká, např. po výměně filtru, větším čištěním nebo nasazení léčiv, není sera bio nitrivec moc vhodný. Podporuje rychlé zotavení bakterií, nicméně nedokáže odbourat nitrit v krátké době. Se sera bio nitrivec je možno v krátké době zabránit nitrit peaku (syndrom nového akvária) jen málokdy. Nicméně je nezbytný pro (znovu)nastavení biologické rovnováhy např. při novém zařízení, po výměně filtru, větším čištění nebo nasazení léčiv.

PoužitíÚprava vody
Funkce
 • Nastavuje biologickou rovnováhu
 • Poskytuje osídlovací plochu pro užitečné čisticí bakterie
 • Odbourává biologicky:
  • Nitrit
  • Amonium
  • Kal
 • Umožňuje v kombinaci s aquatanem nasazení ryb už po 24 hodinách
Způsob účinkování
 • Střednědobý
 • Silně preventivní
TolerovánoRostlinami, rybami, bezobratlími
Méně vhodné pro-
Případy použitíPro (znovu)nastavení biologické rovnováhy, např. při novém zařízení nebo výměně či čištění filtru, větším čištění, nasazení léčiv
Dávkování
 • 10 ml na 25 l vody
Vyhledávání obchodu
l