Odpovědnost

1. Obsah on line nabídek

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost,úplnost,korektnost nebo kvalitu uvedených informací.Nárok na ručení proti autorovi, které se vztahují na materiální nebo duševní škody vzniklé využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací případně jejich nesprávným nebo neúplným obsahem , jsou zásadně odmítnuty, pokud se autorovi neprokáže  prokazatelně úmyslné nebo  hrubě nedbalostní  zavinění. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si vyhrazuje části stránek nebo celé nabídky bez upozornění změnit nebo doplnit, smazat případně zveřejnění časově či definitivně omezit. 

2. Odkazy a propojení

Při přímých či nepřímých odkazech na cizí web stránky ("Hyperlinks"), ,které leží mimo odpovědnost autora ,vstoupila by v platnost odpovědnost autora , pokud by mu obsah stránek byl známý a v případě, že odporují zákonu, má technickou možnost jejich použití zabránit. Autor výslovně prohlašuje, že v době napojení odkazu nebyly zřejmé žádné ilegální obsahy takových stránek.  Na aktuální či budoucí uspořádání obsahu nebo autorství odkázaných stránek nemá autor žádný vliv.  Proto se výslovně distancuje od obsahu stránek v odkazu, který byl po napojení změněn. Toto prohlášení platí pro všechny v rámci vlastní internetové sítě napojené odkazy či cizí zásahy do autorem zřízených diskusních fór, mailing listů či knih pro názory.  Za ilegální, chybný, vadný nebo neúplný obsah a obzvláště za škody, které mohou využitím nebo nevyužitím  takových informací vzniknout ručí pouze a jedině autor těch stránek na  které byl odkaz veden a nikoliv ten, který odkaz na ně zavedl.

3. Autorské právo a právo ochrany značení

Autor se vynasnaží ve všech publikacích respektovat autorská práva na použité grafiky,zvukové dokumenty,videosekvence a texty , používat vlastní grafiky,zvukové dokumenty,videosekvence a texty nebo využívat grafiky,zvukové dokumenty a texty nepodléhající licenci.  Všechny v internetové nabídce jmenované a třetí stranou chráněné značky a označení zboží   podléhají neomezené ochraně platných autorských práv a označení . Avšak pouhé jmenování nelze brát jako porušení ochrany práv třetích osob!  Copyright  na uveřejněné objekty, které vytvořil sám autor zůstávají autorovi stránek. Rozmnožení či využití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

4. Ochrana dat

Pokud je v rámci internetové nabídky možnost zadání osobních nebo firemních dat (email adresa, jméno, adresa)  je jejich poskytnutí ze strany uživatele  výslovně dobrovolné. Využití a placení nabízených služeb je- pokud je to technicky možné a přípustné - dovoleno bez zadání těchto dat  nebo zadáním anonymních dat či pseudonymů.Využití uveřejněných kontaktních dat jako adresa, telefon, fax nebo mail  třetí stranou k zaslání výslovně nevyžádaných informací není dovoleno.   Právní kroky proti odesilateli tzv. spam mailů porušením tohoto zákazu je výslovně vyhrazeno.

5.Právní účinnost vyloučení odpovědnosti 

Toto vyloučení odpovědnosti je  nedílnou součástí internetové nabídky na níž je odkazováno na této stránce. Pokud část nebo jednotlivé formulace těchto textů neodpovídají zcela nebo částečně platné právní úpravě, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

  • Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
    Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

 

sera Rádce

Listujte našimi podrobnými Rádci. Od prvních kroků o správném krmení až po otázky o nemocech

sera Rádce