Doklad o odborné znalosti od společnosti sera

V nedávno otevřeném školícím středisku v Heinsbergu/Německo, výrobce sera nabízí jedinečné školení a rozsah přezkoušení na západě Německa: specializovaní prodejci mají možnost získat doklad o odborné znalosti podle § 11 německého zákona na ochranu zvířat. Ve spolupráci s profesními sdruženími proběhlo první školení s přezkoušením v dubnu.

První zkoušky pro získání dokladu o odbornosti dle § 11 německého zákona na ochranu zvířat úspěšně proběhla ve školících prostorách firmy sera. Zkoušené osoby byly testovány písemně, ústně i prakticky z průřezu témat sladkovodního akvária a okrasných jezírek. Pouze ti, kteří nejdříve úspěšně složili písemnou část, jsou pak zkoušeni prakticky a ústně.

Kathrin Glaw a Dieter Untergasser – schválení školitelé a zkoušející Svazu německých klubů pro akvárijní a terarijní péče (VDA) a německé Společnosti pro herpetologickou a terarijní péči ( DGHT ) – školení vedli.

Tréninkové místnosti, stejně jako založená akvária a rybníky byly při školení použity. Probíhali zde chemické rozbory vody, praktické rady k odlovu, dopravě, vybalování a aklimatizaci dotyčných zvýřat.

Předměty vyučované v rámci semináře jsou velmi rozsáhlé, proto veškerá dokumentace musí být rozpracována ještě než to celé začne. V místě probíhá pouze doplnění a prohloubení znalostí a jsou prodiskutovány dotazy. Nové školení a zkoušky zahrnují následující témata: okrasné jezírko, péče o sladkovodní a mořské akvárium.

Ti, kteří úspěšně složili zkoušku, mimo jiné obdrží doklad o odbornosti podle § 11 jako povolení k obchodování se živými obratlovci. Po každém, kdo chce řídit svůj vlastní specializovaný zverimex, se toto povolení vyžaduje ještě před zahájením podnikání. Totéž platí pro komerční přechovávání a chov obratlovců v případě, že roční obrat přesahuje 2.000 EUR. Důkaz potvrzující způsobilost majitele vůči zaměstnavateli nebo veterinárního úřadu kraje, ve kterém se nachází obchod. V západní oblasti Německa pouze společnost sera se svým školícím střediskem nabízí příležistost složit tytou zkoušky.

Soukromé osoby, které chtějí prokázat své doborné znalosti, ale nechtějí se stát komerčně aktivními, mohou získat doklad o odbornosti podle § 2 dobrovolně.

Informace o školeních a zkouškách podle § 11 a § 2 německého zákona na ochranu zvířat jsou k dispozici na VDA a DGHT internetové stránce www.Sachkundenachweis.de.

V Německu lze doklad o způsobilosti získat na pěti místech. Kromě Západního centra odborných znalostí v Heinsbergu provádí VDA testaci v Hamburku, Berlíně, Mnichově a Landau.


 

sera Rádce

Listujte našimi podrobnými Rádci. Od prvních kroků o správném krmení až po otázky o nemocech

sera Rádce