Εμφάνιση φίλτρων
J

Dwarf Gourami

Προέλευση: Ασία: Ινδία, πλημμυρισμένες περιοχές και κανάλια με πυκνή βλάστηση.
Επιστημονική ονομασία: Colisa lalia

Ευαίσθητο σε κακές συνθήκες νερού

Παράμετρος Αξία
Υδάτινο σύστημα Ασία
Διατροφής
Μέγεθος του ζωτικού χώρου σε Λίτρα 60
Λίτρα ανά ψάρι 6
Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l