Εμφάνιση φίλτρων
J

Gobio gobio

Gobio gobio (Gobio gobio)

Προέλευση:
Επιστημονική ονομασία: Gobio gobio

Παράμετρος Αξία
Υδάτινο σύστημα Κρύο νερό
Διατροφής
Μέγεθος του ζωτικού χώρου σε Λίτρα 300
Λίτρα ανά ψάρι 20
Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l