Εμφάνιση φίλτρων
J

Koi

Koi (Cyprinus carpio)

Προέλευση: Αναπαραγωγή από Ιαπωνία
Επιστημονική ονομασία: Cyprinus carpio

Απαιτούνται εντατική φροντίδα νερού και υψηλή απόδοση φίλτρου. Ζώα που έχουν φτάσει το μέγεθος των 20εκ θα πρέπει να τοποθετούνται σε λίμνες

Παράμετρος Αξία
Υδάτινο σύστημα Κρύο νερό
Διατροφής
Μέγεθος του ζωτικού χώρου σε Λίτρα 300
Λίτρα ανά ψάρι 50
Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l