Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Φροντίδα

sera super peat (blackpeat granulate): how much and how long?

Hello, you can calculate 4 - 6 weeks as an average.This also depends on the KH and the water change rate [see also FAQ "How long may peat granulate (sera super peat) remain in the...

Γλυκό νερό Ψάρι

Black Widow Tetras (Gymnocorymbus ternetzi) spawned

Hello, Concerning "spawn mold":It is also possible that the eggs were not or only partially fertilized. Unfertilized eggs quickly fall apart and become moldy, mold can then also...

Γλυκό νερό Τροφή

How can I soften dry food and remove the air it contains?

Hello, fish of the middle and deeper water layers often do not like to eat from the water surface – they instinctively “know” there is danger by hungry birds. However, freeze dried...

Γλυκό νερό Ψάρι

Differences between Dwarf Gourami and Honey Gourami (Colisa lalia and Colisa sota/chuna)

Hello, they are two closely related but nevertheless different species: red Dwarf Gouramis are a bred variant of Dwarf Gouramis (Colisa lalia), which in its original form have...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Τι σημαίνει "NO2-N";

Χαίρετε, αυτό είναι νιτρώδες άζωτο, ή με άλλα λόγια το Ν που περιλαμβάνεται στο NO2. Αντίστοιχα, και οι δύο τιμές (NO2 και NO2-N) μπορούν να μετατραπούν μεταξύ τους απλώς...

Αλμυρό νερό

What do I need for setting up a saltwater aquarium with 220 liters?

Hello, you should include the following: heater (the wattage depends on the desired water temperature as well as the surrounding temperature) lighting (type and intensity depend...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l