Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα

Worms and Hydra

Hello, Concerning "flalworms/Hydra":flatworms are one possibility considering the animals that creep on the glass pane, however threadworms (nematodes) or oligochaetes are also...

Γλυκό νερό Ψάρι

Μπορώ να κρατήσω νάνο ζωοτόκα (Heterandria formosa) μαζί με Platies και Corydoras;

Χαίρετε, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τα μικρά Corydoras (Corydoras habrosus, C. hastatus και C. pygmaeus) - εντούτοις, το ενυδρείο θα πρέπει να φυτευτεί άφθονα και να παρέχει ένα...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Algae problems with very low nitrate and phosphate levels

Hello, this phenomenon is not that unlikely at all and occurs rather frequently, especially in case of floating algae. The reason is quite simple:the algae literally take up the...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Χρησιμοποιόντας το sera τεστ Νιτρωδών

Χαίρετε, Όσον αφορά την "σειρά των υγρών":το τέστ δεν θα λειτουργήσει σωστά. Όσον αφορά τα "διαφορετικά χρώματα":αυτό οφείλεται στη σωστή χρήση του τεστ κιτ. Όσον αφορά τη "σωστή...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Using sera aquatan if water changes are conducted without a bucket

Hello, there is a very simple solution:distribute the corresponding conditioner amount after having removed the "old" water, then top up with fresh water. This will always protect...

Λίμνη Γλυκό νερό Ψάρι

Can I keep aquarium fish in a pond during summer?

Hello, plants growing up to the surface (floating plants and/or plants that reach the surface) should be present especially near the banks as to provide shelter (also from birds!). ...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l